Kostnadsjakten

Öka företagets lönsamhet utan att sälja för en krona!

Tjänster

Jag är bra på och tycker det är roligt att skapa en högre lönsamhet i företaget genom att minska de totala   totala kostnaderna och effektivsera delar av verksamheten.

Mina tjänster riktar sig  framför allt till mindre företag, föreningar eller organisationer som inte har en egen inköpare eller controller.  

 Baserat på er verksamhet så specialanpassar jag uppdraget till ditt företag.

Effektivisering

 • Stöd vid produktutveckling; från kravställning, leverantörsscanning till förhandling och avtal.
 • Kartläggning, Analys och Handlingsplan för att sänka de totala kostnaderna; med fokus på externa kostnader.
 • Stöd till genomförande av Handlingsplan och utbildning.
 • Sortimentsstrategi för alla inköp som görs.
 • Kommunikation så att alla i företaget förstår och känner sig delaktig i era inköpsrutiner .

Utbildning

 • Minikurser, work shops och föreläsningar om Inköp i det mindre företaget

Hands on

 • Inköpscaddie. Stöd när ni behöver hjälp inför ett inköpsbeslut
 • Upplägg avtalsregister, offert- och förfrågningsmallar

Start Up bolag med produktutveckling

 • Delta i produktutvecklingsprojekt, aktivt eller som stöd  för att ta tillvara inköps- leverantörsvyn. Ju tidigare inköpsfrågor tas upp desto mer kostnadseffektivt resultat.
 • Hur väljer jag leverantör när jag vill ta fram en produkt eller tjänst. Kravställning på produkt och leverantör.

Nystartad verksamhet

 • Stöd att ta fram ett enkelt bokförings- och  offert faktureringssystem som är så enkelt att du kan sköta den dagliga bokföringen själv.
 • Upplägg av olika register så att det blir enkelt att veta vilka avtal, leverantörer, artiklar som finns.
 • Stöd till förhandling vid komplexa köp som IT-system, webshop, med mera.
 • Olika mallar som offertmallar, förfrågningsunderlag